Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông tin tuyển dụng – Lienvietpostbank

Vị trí tuyển dụng:

 • Chuyên Viên Ban Tích Hợp Dữ Liệu
 • Chuyên viên An ninh Thông tin
 • Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Thẻ

—————————————————————————————-
1. Khối Công Nghệ Thông Tin – Chuyên Viên Ban Tích Hợp Dữ Liệu

Mô Tả Công Việc
Vai trò:

 • Tiếp nhận yêu cầu từ Chuyên viên Ban Báo cáo, tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ.
 • Khảo sát, phân tích và đánh giá dữ liệu nguồn, thực hiện mapping dữ liệu nguồn với yêu cầu nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu Data warehouse.
 • Thiết kế, xây dựng Job/chương trình trích xuất dữ liệu

Mô tả:

 • Tiếp nhận và tìm hiểu yêu cầu nghiệp vụ
 • Khảo sát, phân tích và đánh giá dữ liệu nguồn
 • Thực hiện mapping dữ liệu nguồn với kho dữ liệu
 • Thiết kế, xây dựng, thực thi Job trích xuất dữ liệu (ETL)
 • Tham gia dự án và thực hiện các công việc được phân công trong phạm vi dự án
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của trưởng ban

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin quản lý
 • Có kiến thức về cơ sở dữ liệu SQL, NoSQL (Mongo DB, Cassandra, Hbase, Postgres, Oracle, SQL Server)
 • Thành thạo ngôn ngữ Java, Python, Scala, SQL
 • Hiểu biết công nghệ Kafka, Flink, Spark là một lợi thế

2. Khối CNTT – Chuyên viên An ninh Thông tin

Mô Tả Công Việc

 • Theo dõi, chủ động phát hiện, cảnh báo các lỗi bảo mật trong hệ thống
 • Theo dõi, chủ động phát hiện, cảnh báo khi có xâm nhập trái phép vào hệ thống ngân hang
 • Báo cáo định kỳ tình hình giám sát an ninh thông tin.
 • Xây dựng các policy theo yêu cầu từ các phòng nghiệp vụ đề xuất
 • Thiết kế và triển khai các quy trình và các biện pháp kiểm soát an ninh cần thiết để bảo vệ hệ thống thông tin và các tài sản khác
 • Tham gia xây dựng khung, các kịch bản cũng như kế hoạch phản ứng, khắc phục sự cố an ninh thông tin; đánh giá, diễn tập các kịch bản đã xây dựng
 • Xây dựng và duy trì chương trình tuân thủ để đảm bảo các thiếu sót về kiểm soát được phát hiện và xử lý kịp thời
 • Phân tích nhu cầu và đề xuất giải pháp an ninh công nghệ liên quan đến quy trình và chính sách
 • Xây dựng và tham gia vào các dự án an ninh khi được yêu cầu
 • Cập nhật tình hình an ninh thông tin trên thế giới và tại Việt Nam, phân tích cơ chế lây nhiễm/hoạt động của các loại Virus mới, các lỗ hổng bảo mật, từ đó đưa ra các cảnh báo và giải pháp xử lý
 • Báo cáo sự cố hàng ngày cho phó phòng
 • Xây dựng, cập nhật các chính sách về an ninh thông tin
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng/phó phòng giao phó

Yêu Cầu Công Việc
Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, toán tin, an ninh thông tin
 • Nghe nói tốt, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh

Kiến thức:

 • Có kiến thức cơ bản về kiến trúc, thiết kế, hạ tầng CNTT
 • Có kiến thức cơ bản về an ninh mạng: Các phương thức tấn công và phòng thủ cơ bản.

Kỹ năng:

 • Thành thạo Mirosoft Visio, kỹ năng thuyết trình
 • Có kĩ năng sử dụng các công cụ chuyên dụng phục vụ:
 • Có kĩ năng thu thập và phân tích log để đánh giá, phân tích các nguy cơ an ninh thông tin, cảnh báo, đề xuất giải pháp cũng như tham gia khắc phục sự cố kịp thời
 • Có kĩ năng phát hiện, giám sát và triển khai kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động Đảm bảo tuân thủ chính sách
 • Có kĩ năng điều tra và xác định rõ nguyên nhân và nguồn gốc của các đối tượng xâm nhập trái phép hệ thống thông tin của doanh nghiệp

3.Khối CNTT – Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Thẻ

Mô Tả Công Việc

 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, dịch vụ liên quan đến sản phẩm dịch vụ Thẻ;
 • Phát triển các ứng dụng, dịch vụ liên quan sản phẩm Thẻ như nghiệp vụ phát hành thẻ, nghiệp vụ tra soát khiếu nại, nghiệp vụ đối soát, nghiệp vụ thu nợ, nghiệp vụ tính điểm tích lũy, tính điểm tín dụng, tính chiết khấu đại lý, kết chuyển tự động…;
 • Phát triển các API trên hệ thống thẻ để cung cấp dịch vụ thẻ cho các hệ thống khác;
 • Phát triển các công cụ hỗ trợ vận hành dịch vụ Thẻ;
 • Hỗ trợ thiết lập, cài đặt sản phẩm và triển khai các tính năng mới trên hệ thống Thẻ;
 • Đóng gói, chuyển giao phần mềm và tài liệu kỹ thuật cho các bộ phận vận hành liên quan;
 • Quản lý mã nguồn các hệ thống liên quan sản phẩm dịch vụ Thẻ;
 • Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật ở mức chuyên sâu ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Khối và Trưởng phòng giao

Yêu Cầu Công Việc
Bằng cấp:

 • Bằng cấp: Cao Đẳng – Đại học
 • Hệ tốt nghiệp: Chính quy
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin, tin học quản lý,…

Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, tin học quản lý
 • Có kỹ năng lập trình ứng dụng, phát triển xây dựng các ứng dụng công nghệ.
 • Có kiến thức hiểu biết nghiệp vụ thẻ ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng;
 • Am hiểu và có kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm dịch vụ thẻ & NHĐT trên các môi trường khác nhau Wap, App và Website.
 • Có khả năng xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng công nghệ mới như Oracle, Java, Microsoft…

Yêu cầu khác:

 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thẻ và NHĐT
 • Có khả năng đọc tài liệu, giao tiếp bằng tiếng Anh.
 • Ưu tiên Có kinh nghiệm tham gia triển khai các hệ thống thẻ, NHĐT: có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức thẻ quốc tề Visa, JCB, MasterCard…

Quyền lợi: Được đào tạo, lương thưởng, du lịch, khám sức khỏe hàng năm…
Thu nhập: Theo năng lực, Cạnh tranh (Từ 10tr khởi điểm + phụ cấp theo chế độ)
Hồ sơ gồm:
CV Tiếng Việt
Nộp hồ sơ: gửi vào địa chỉ mail khanhdp@lienvietpostbank.com.vn với tiêu đề Khối CNTT – Vị trí ứng tuyển – Họ và tên

Mẫu đơn ứng tuyển theo file excel đính kèm – DON TUYEN DUNG