Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo xét học bổng LOTTE đợt 2-2022

7E99A7D4-9369-4DE8-9CA2-5DE2C986DAD0

Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới tất cả các ban sinh viên năm 3 năm 4 thông tin về học bổng LOTTE đợt 2 năm 2022

1. Giá trị học bổng: 400 USD/sinh viên 

2. Đối tượng, điều kiện: 

– Sinh viên hiện đang là sinh viên năm thứ 3 hoặc 4; 

– Điểm trung bình tích lũy: tối thiểu 7.0/10.0 đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tối thiểu 8.0/10.0 đối với sinh viên giỏi. Học kỳ xét tuyển: học kỳ I, năm học 2021-2022

– Trong quá trình xét chọn, sinh viên không tham gia học bổng nào khác; 

– Sinh viên có thể được đề cử nhận học bổng tối đa 2 lần. 

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

– Sinh viên nộp bảng điểm có mộc đỏ và giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn về Văn phòng Khoa CNTT trước 16h30 ngày 23/8/2022.

– Khoa sẽ tổng hợp và chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất nhận học bổng nếu không có sinh viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ chọn sinh viên có kết quả học tập cao nhất để đề xuất nhận học bổng.

4. Nội dung hồ sơ xét:

– Đơn xét học bổng Lotte năm 2022 DON-XET-HOC-BONG-LOTTE-KHOA-CNTT-2022 2

– Bảng điểm sinh viên

– Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn 

Các bạn sinh viên năm 3 năm 4 nào đủ điều kiện nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ và nộp về Văn phòng Khoa đúng hạn. Sau ngày 23/08/2022 sẽ không giải quyết bất kì trường hợp nào bổ sung.

Trân trọng thông báo.