Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc trả nợ học phần môn Đồ họa máy tính HK2 15-16

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký trả nợ học phần Đồ họa máy tính

Kể từ khóa 2015, Khoa Công nghệ thông tin đã cập nhật, thay đổi chương trình đào tạo bậc đại học và cao đẳng. Theo đó kể từ Học kỳ II năm học 2015 – 2016, phòng Đào tạo sẽ không mở lớp học phần Đồ họa máy tính trong thời khóa biểu của các khóa.
Để tạo điều kiện cho sinh viên còn trả nợ học phần này khoa thông báo thời gian đăng ký trả nợ học phần Đồ họa máy tính như sau:

  • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/01/2016
  • Địa điểm: Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng khoa CNTT (lầu 2 – Khu B) hoặc qua form: https://goo.gl/o1IoUf

Khoa sẽ đề nghị phòng Đào tạo mở lớp khi số lượng sinh viên đăng ký đủ điều kiện để mở lớp.
Trân trọng./.

KT. TRƯỞNG KHOA
                                                                                              PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                 Tôn Quang Toại

Đỗ Phi Hưng (Theo Khoa CNTT)