Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo về việc đăng ký trả nợ môn Thay thế tương đương Môn Lập trình trên Windows; Lập trình Hướng đối tượng

  • Tất cả các sinh viên TỪ K.2018 TRỞ VỀ TRƯỚC còn nợ môn Lập trình trên Windows; Lập trình Hướng đối tượng sẽ đăng ký môn thay thế tương đương như sau:

Môn học không còn trong CTĐT 2015

Môn thay thế tương đương

Mã môn học

Tên môn học

Mã môn học

Tên môn học

 

 

Lập trình trên Windows

1230534

Bảo đảm chất lượng phần mềm

 

 

Lập trình hướng đối tượng

1250094

Phân tích dữ liệu

 

 
  • Các sinh viên đã đăng ký trả nợ môn thay thế tương đương cho môn Lập trình HĐT hoặc Môn Lập trình trên Windows trong đợt từ ngày 27/7/2022 – đến ngày 01/08/2022 liên hệ Cô Hằng (Phòng Đào tạo – Đại học) để HỦY môn đã đăng ký và đăng ký lại môn tương đương như bảng trên.
  • Thời gian HỦY môn cũ và ĐĂNG KÝ LẠI môn tương đương mới theo bảng trên từ nay đến hết ngày 09/08/2022.

Thông báo Trả nợ môn Thay thế Tương đương LTHĐT+CFW