Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhận tiền BHYT năm học 2018 – 2019

Khoa CNTT thông báo các sinh viên có tên dưới đây đến phòng Quản trị – Tài vụ để nhận tiền BHYT năm học 2018 – 2019:

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP
1 16DH110318 Phạm Quang Hiển TH1606
2 17DH110453 Trần Quang Trường TH1706
3 17DH111022 Ngô Gia Hưng TH1714
4 17DH110063 Nguyễn Quốc Huy TH1801
5 14DH110130 Lê Quốc Anh MV1401
6 14DH110017 Lê Việt Quang PM1401
7 15DH110375 Nguyễn Vương Phi Tịnh PM1502
8 15DH110068 Phan Văn Hùng PM1503
9 15DH110332 Đinh Quang Minh PM1503

Trân trọng.

(Theo phòng QT-TV)