Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhắc nhở đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên khóa 2016

Theo thông báo ngày 08/11 của Khoa về việc đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên khóa 2016, form đăng ký chuyên ngành sẽ đóng vào lúc 16h00 ngày 22/11/2018 (Thứ năm).

Khoa đề nghị sinh viên khóa 2016 thực hiện việc đăng ký chuyên ngành theo đúng thời gian quy định. Trường hợp sinh viên đã đăng ký nhưng muốn thay đổi nguyện vọng thì sử dụng email đã đăng ký trước đó sửa đăng ký.

Sau khi hoàn tất việc đăng ký online, sinh viên xác nhận việc đăng ký bằng cách điền đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu đăng ký chuyên ngànhnộp cho lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp nộp về khoa trước 16h00 ngày 23/11/2018 (Thứ sáu).

Lưu ý: Khoa không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn. Nếu sinh viên không thực hiện việc đăng ký chuyên ngành Khoa sẽ tự động sắp xếp sinh viên vào lớp chuyên ngành bất kỳ còn chỉ tiêu.

Trân trọng.