Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hội thảo - Hội nghị

 • THÔNG BÁO HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG (29/06)

  Căn cứ vào kế hoạch năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin dự kiến tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học cấp trường với chủ đề “Giải pháp công nghệ thông tin trong đào tạo và ứng dụng công nghiệp”. 1. Mục đích Hội thảo là diễn đàn nhằm quy tụ và kết […]

 • Hội thảo NCKH Giảng viên – Lần 2 (Năm học 2018 – 2019) (28/05)

  Khoa Công nghệ thông tin trân trọng kính mời Giảng viên, Sinh viên tham dự Hội thảo Nghiên cứu khoa học Giảng viên với chủ đề "Giải pháp khoa học thông tin và công nghệ máy tính lần thứ III" – Thời gian: 08h00 – 11h30, ngày 30/5/2019 (Thứ năm) – Địa điểm: Phòng Hội thảo […]

 • Hội thảo khoa học “Giải pháp khoa học thông tin và công nghệ máy tính” lần thứ II (02/04)

  Sáng ngày 30/3/2019, Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội thảo Nghiên cứu khoa học Giảng viên với chủ đề “Giải pháp khoa học thông tin và công nghệ máy tính” lần thứ II. Đến tham dự Hội […]

 • Danh sách các sự kiện công nghệ thông tin 2018-2019 (17/07)

  CÁC SỰ KIỆN CNTT-TT TẠI VIỆT NAM NĂM 2018-2019   STT Tên sự kiện (CFP) Viết tắt (link) Ngày tổ chức Hạn gửi bài Địa điểm. Cơ quan tổ chức, phối hợp 1 The 13th Int'l Conference on Research, Innovation and Vision for the Future RIVF 2019 Mar. 20-22, 2019 Sep. 30, 2018 Danang, Vietnam.  […]

 • Hội thảo khoa học Sinh viên năm học 2017 – 2018 (28/06)

  Khoa Công nghệ thông tin trân trọng thông báo và kính mời sinh viên tham dự Hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017 – 2018. Chủ đề: Ý tưởng sáng tạo trong Công nghệ thông tin lần thứ I Thời gian: 13h00, ngày 02/7/2018 (Thứ hai) Địa điểm: Phòng Hội thảo, […]

 • ICT International Conferences in Vietnam – 2016 (31/08)

  The 6th International Conference on Communications and Electronics (ICCE 2016) Submission: February 12, 2016 Notification: April 30, 2016 Conference: July 27-29, 2016 Location: Quang Ninh The 3rd NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2016) Submission: March 5, 2016, extended to May 31 , 2016 Notification: June 10, 2016 Conference: September 14-16, 2016 Location: […]