Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nghị quyết Đại hội đảng viên đảng bộ HUFLIT – Lần VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Với chủ đề của đại hội là “Kế tục và phát huy truyền thống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; kiên định mục tiêu chất lượng và không vì mục đích lợi nhuận; năng động, sáng tạo, đưa nhà trường phát triển theo hướng hội nhập với khu vực và thế giới”.

Đại hội Đảng bộ trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM đã đề ra nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên và sinh viên đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, năng động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Mời quý vị theo dõi nghị quyết tại đường dẫn

Đỗ Phi Hưng (Theo Đảng ủy)