Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nghỉ học các lớp do thầy Đinh Hùng phụ trách từ ngày 18 – 22/02/2019

Khoa thông báo đến sinh viên học các lớp do Thầy Đinh Hùng phụ trách sẽ được nghỉ từ ngày 18 – 22/02/2019. Cụ thể như sau:

1. Môn Kỹ năng mềm:

  • ​Lớp TH1809 & TH1810: Chiều thứ 2 (ngày 18/02/2019), tiết 9-10 & 11-12, tại phòng B36
  • Lớp TH1805, TH1806 & TH1807, TH1808: Chiều thứ 6 (ngày 22/02/2019), tiết 9-10 & 11-12, tại phòng B34

2. Môn Đại số tuyến tính:

  • Lớp TH1711: Sáng thứ 3 (ngày 19/02/2019), tiết 4-6, phòng B44
  • Lớp TH1710: Chiều thứ 4 (ngày 20/02/2019), tiết 7-10, phòng B47
  • Lớp TH1712 & TH1713: Chiều thứ 5 (ngày 21/02/2019), tiết 7-9 & 10-12, phòng B36

Lịch bù Giảng viên sẽ thông báo với lớp sau.

Trân trọng.