Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NashTech- Chương trình Rookies Program Batch 3

NashTech Việt Nam đang tổ chức chương trình The Rookies – dành cho các bạn sinh viên năm 4, sắp tốt nghiệp có thể làm việc toàn thời gian.

Hiện tại chương trình The Rookies của NashTech đang bắt đầu tuyển dụng cho đợt cuối năm, các bạn sẽ bắt đầu tham gia chương trình đào tạo 3 tháng ( miễn phí ) từ 27/9/2021 cho các kỹ thuật: .Net, Java, Tester và Automation Test.

Thông tin về chương trình: