Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lịch nghỉ và học bù các lớp Lý thuyết đồ thị, Toán rời rạc do thầy Tôn Quang Toại phụ trách

Khoa thông báo đến sinh viên lịch nghỉ và học bù các lớp Lý thuyết đồ thị, Toán rời rạc do Thầy Tôn Quang Toại phụ trách như sau:

1. Môn Lý thuyết đồ thị

 • Nhóm 5 – Lý thuyết (Lịch học theo TKB: tiết 7 – 9, thứ Ba, Phòng B51)

  • ​Nghỉ: Chiều thứ Ba, ngày 03/12/2019, tiết 7 – 9, Phòng B51
  • Học bù: Chiều thứ Hai, ngày 02/12/2019, tiết 10 – 12, Phòng B37
 • Nhóm 6 – Lý thuyết (Lịch học theo TKB: tiết 10 – 12, thứ Ba, Phòng B51)

  • Nghỉ: Chiều thứ Ba, ngày 03/12/2019, tiết 10 – 12, Phòng B51
  • Học bù: Lịch học bù GV sẽ thông báo sau.
 • Nhóm 10 – Thực hành (Lịch học theo TKB: tiết 13 – 15, thứ Ba, Phòng PM12)​

  • Nghỉ: Tối thứ Ba, ngày 03/12/2019, tiết 13 – 15, PM12
  • Học bù: Lịch học bù GV sẽ thông báo sau.

2. Môn Toán rời rạc

 • Nhóm 3 (Lịch học theo TKB: tiết 13 – 15, thứ Năm, Phòng B57)

  • ​Nghỉ: Tối thứ Năm, ngày 05/12/2019, tiết 13 – 15, Phòng B57
  • Học bù: Lịch học bù GV sẽ thông báo sau.

​Trân trọng.