Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoa CNTT: Thông báo về việc nghỉ học các môn thực hành – Tin học đại cương