Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên (năm học 2016 – 2017)

Khoa thông báo đến sinh viên kết quả đánh giá rèn luyện cấp khoa, năm học 2016 – 2017.

Sinh viên kiểm tra kết quả của mình. Nếu có thắc mắc, khiếu nại liên hệ trực tiếp tại Văn phòng khoa đến hết 16h30 ngày 06/10/2017 (thứ sáu). Sau thời gian trên khoa sẽ gửi kết quả về trường và không giải quyết bất cứ thắc mắc nào.