Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hướng dẫn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp cho SV K.2014

Khoa thông báo đến sinh viên khóa 2014 buổi hướng dẫn đăng ký và thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong học kỳ 2 (năm học 2017 – 2018) như sau:

  • Thời gian: 09h00 – 09h30, ngày 15/11/2017 (thứ tư)
  • Địa điểm: P. Hội thảo (lầu 1, Khu B, Cơ sở Sư Vạn Hạnh HUFLIT)
  • Đối tượng tham gia: toàn bộ sinh viên khóa 2014 (chuyên ngành CNPM và MMT)

Lưu ý: Để tiện lơi, buổi hướng dẫn được thực hiện giữa 2 ca học thực hành nên khoa đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ để không ảnh hưởng đến tiết học sau.

Trân trọng.