Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Học phần : Chuyên đề kiểm định chất lượng phần mềm (Lý thuyết) – Khóa 2014

Thời gian/địa điểm:

Nhóm Thời gian Địa điểm
01 Thứ hai (từ 04/9/2017), 7-9 (12h45-15h30) B37

Giảng viên: Bùi Thị Thanh Tú

Liên lạc:

Nội dung

Mô tả nội dung học phần

Học phần này trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về tổng quan và chi tiết các giai đoạn kiểm định chất lượng trong chu trình phát triển phần mềm. Giúp sinh viên biết lựa chọn loại phương pháp tiếp cận phù hợp với từng giai đoạn kiểm định chất lượng, cách lên kế hoạch kiểm định, cách đưa ra những tình huống, kịch bản, dữ liệu và kỹ thuật đến tiến hành kiểm tra, cũng như cách làm báo cáo sau khi kết thúc giai đoạn kiểm tra và đánh giá chất lượng phần mềm trong suốt chu trình phát triển.

Môn học trước: Công nghệ phần mềm

Giáo trình chính:

[1] Software quality engineering – Jeff Tian, 2005

Tài liệu tham khảo:

[2] Software Testing Techniques, Boris Beizer, 1990.

[3] Software Systems Testing and Quality Assurance, Boris Beizer, 1984.

[4] Systems Testing and Quality Assurance Techniques, Volumes I & II, Ross Collard, May 26th, 1994.

Kiểm tra:

  • Giữa kỳ (30%): làm bài thực hành tại phòng máy
  • Cuối kỳ (70%): làm bài tự luận

Lịch học:

STT Ngày Nội dung Tài liệu
1 Thứ hai, 28/08/2017 Chương 1 – 2- 3: Software Quality [1]: Chương 01 – 02 – 03

[2]: chương 1

2 Thứ hai, 04/09/2017 Chương 04 – Quality Assurance In Context

 

[1]: chương 4

[2]: chương 1

3 Thứ hai, 11/09/2017 Chương 05 – Quality engineering [1]: chương 5

[2]: chương 1

4 Thứ hai, 18/09/2017 Chương 06 –  Testing Concepts, Issues & Techniques [1]: chương 6

[3]: chương 2

5 Thứ hai, 25/09/2017 Chương 07 – Test Activities and Management [1]: chương 7

[3]: chương 3

6 Thứ hai, 02/10/2017 Chương 08 – Coverage & Usage testing based on Checklist & Partitions [1]: chương 8

[3]: chương 4

7 Thứ hai, 09/10/2017 Chương 09 –  Input Domain Partitioning & Boundary Testing [1]: chương 9

[2]: chương 4

8 Thứ hai, 16/10/2017 Chương 10 – Testing Based on Finite-State Machines [1]: chương 10

[2]: chương 3

9 Thứ hai, 23/10/2017 Chương 11 – Control Flow Testing [1]: chương 11

[2]: chương 2

10 Thứ hai, 30/10/2017 Chương 12 – Testing techniques- Adaptation, Specialization, and Integration [1]: chương 12

[2]: chương 5, 6

11 Thứ hai, 06/11/2017 Chương13 – Defect Prevention & Process Improvement [1]: chương 13

[3]: chương 5

12 Thứ hai, 13/11/2017 Chương 14, 15, 16 – Defect detection  techniques, Formal verification, Fault tolerance [1]: chương 14, 15, 16

[3]: chương 6

13 Thứ hai, 20/11/2017 Chương 14, 15, 16 – Defect detection  techniques, Formal verification, Fault tolerance (tt) [1]: chương 14, 15, 16

[3]: chương 6

14 Thứ hai, 27/11/2017

Thứ sáu, 01/12/2017

Chương 20 – DEFECT CLASSIFICATION AND ANALYSIS [1]: chương 20

[3]: chương 7

15 Thứ năm, 07/12/2017

Thứ sáu, 08/12/2017

Chương 21 – RISK IDENTIFICATION FOR QUANTIFIABLE QUALITY IMPROVEMENT [1]: chương 21

[3]: chương 8