Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giới thiệu, định hướng chuyên ngành cho sinh viên khóa 2015

Nhằm chuẩn bị cho việc lựa chọn và đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên năm 3. Khoa Công nghệ thông tin tổ chức Buổi giới thiệu, định hướng chuyên ngành cho toàn thể sinh viên Khóa 2015 (bậc Đại học).

  1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 11 tháng 10 năm 2017 (thứ tư)
  2. Địa điểm: Hội trường lầu 6 (Khu B, Cơ sở Sư Vạn Hạnh)

Đây là một nội dung quan trọng Khoa đề nghị toàn thể sinh viên Khóa 2015 tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.