Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng Viên

VĂN PHÒNG KHOA

STT Họ Tên Chức vụ
1 TS. Nguyễn Đức Cường Q. Trưởng khoa
1 ThS. Tôn Quang Toại P. Trưởng khoa
2 ThS. Huỳnh Thành Lộc Chuyên viên Công tác Sinh viên
3 Đinh Thị Phương Thảo Chuyên viên Giáo vụ


QUẢN LÝ PHÒNG MÁY

STT Họ Tên Học vị
1 Lê Thanh Phong  CH
2 Đặng Quốc Tuấn  ThS


GIẢNG VIÊN

STT Họ Tên Học vị/Chức vụ
1 Huỳnh Văn Bình KS
2 Phạm Minh Dũng ThS
3 Đỗ Văn Hào ThS
4 Đinh Hùng ThS (NCS)
5 Lý Đoàn Duy Khánh ThS
6 Lương Văn Minh ThS
7 Lê Thị Minh Nguyện ThS
8 Đỗ Phi Hưng ThS
9 Vũ Văn Minh Quang ThS
10 Đỗ Như Tài ThS (NCS)
11 Đinh Xuân Lâm ThS
12 Trần Minh Thái  TS
13 Phạm Đình Thắng ThS
14 Đỗ Đình Thanh ThS
15 Phạm Đức Thành ThS
16 Trần Thị Thanh Thảo ThS
17 Cao Tiến Thành ThS
18 Trần Khải Thiện ThS (NCS)
19 Đỗ Thị Thùy Trang ThS
20 Trần Nguyễn Quỳnh Trâm ThS
21 Bùi Thị Thanh ThS
22 Trần Phương Tuấn ThS
23 Phạm Thanh Tùng ThS
24 Nguyễn Thanh ThS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 2, Khu B, 155 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-3862-1859
Email: khoacntt@huflit.edu.vn