Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng Viên

VĂN PHÒNG KHOA

STT Họ Tên Chức vụ
1 TS. Nguyễn Đức Cường Trưởng khoa
1 ThS. Tôn Quang Toại P. Trưởng khoa
2 ThS. Lã Như Hải Chuyên viên Công tác Sinh viên
3 Đinh Thị Phương Thảo Chuyên viên Giáo vụ


QUẢN LÝ PHÒNG MÁY

STT Họ Tên Học vị
1 Lê Thanh Phong  CH
2      


GIẢNG VIÊN

STT Họ Tên Học vị/Chức vụ
1 Huỳnh Văn Bình KS
2 Phạm Minh Dũng ThS
3 Đỗ Văn Hào ThS
4 Đinh Hùng TS
5 Lý Đoàn Duy Khánh ThS
6 Lương Văn Minh ThS
7 Lê Thị Minh Nguyện ThS
8 Đỗ Phi Hưng ThS
9 Vũ Văn Minh Quang ThS
10 Đỗ Như Tài ThS (NCS)
11 Đinh Xuân Lâm ThS
12 Huỳnh Thành Lộc ThS
13 Trần Minh Thái  TS
14 Phạm Đình Thắng ThS
15 Đỗ Đình Thanh ThS
16 Phạm Đức Thành ThS
17 Trần Thị Thanh Thảo ThS
18 Cao Tiến Thành ThS
19 Trần Khải Thiện TS
20 Đỗ Thị Thùy Trang ThS
21 Trần Nguyễn Quỳnh Trâm ThS
22 Bùi Thị Thanh ThS
23 Trần Phương Tuấn ThS
24 Phạm Thanh Tùng ThS
25 Nguyễn Thanh ThS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Lầu 2, Khu B, 155 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-3862-1859
Email: [email protected]