Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thay đổi TKB môn Những NLCB của CN Mác – Lênin 2 (lớp TH1710, TH1711)

Khoa trân trọng thông báo đến sinh viên lớp TH1710, TH1711 về việc thay đổi thời khóa biểu môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 do Thầy Nguyễn Hồng Hải phụ trách. Cụ thể như sau:

  • Thời khóa biểu cũ: Tiết 13 – 15, thứ bảy, phòng B56
  • Thời khóa biểu mới: Tiết 13 – 15, thứ sáu, phòng B56
  • Thời gian áp dụng: từ ngày 19/01/2018

Trân trọng./.

(Theo Phòng Đào tạo)