Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương môn học bậc Đại học

 

STT TÊN ĐỀ CƯƠNG
1 An ninh mạng
2 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
4 Chuyên đề .NET và XML
5 Chuyên đề Java EE
6 Chuyên đề Oracle
7 Cơ sở dữ liệu 
8 Cơ sở dữ liệu nâng cao
9 Cơ sở dữ liệu phân tán
10 Cơ sở trí tuệ nhân tạo
11 Công cụ và môi trường phát triển phần mềm
12 Công nghệ phần mềm
13 Công nghệ phần mềm nâng cao
14 Đại số tuyến tính
15 Điện toán đám mây
16 Điều tra tấn công
17 Đồ án 1
18 Đồ án 2 (Chuyên ngành Công nghệ phần mềm)
Đồ án 2 (Chuyên ngành Mạng máy tính)
19 Giải tích
20 Hệ điều hành
21 Hệ điều hành mạng
22 Kiểm định chất lượng phần mềm
23 Kỹ năng mềm
24 Kỹ thuật lập trình
25 Kỹ thuật mật mã
26 Lập trình .NET nâng cao
27 Lập trình an toàn
28 Lập trình Game
29 Lập trình hệ thống
30 Lập trình hướng đối tượng
31 Lập trình Java
32 Lập trình mạng
33 Lập trình trên thiết bị di động
34 Lập trình trên Windows
35 Lập trình web
36 Lập trình web nâng cao
37 Lý thuyết đồ thị
38 Mạng không dây
39 Mạng máy tính
40 Mạng máy tính nâng cao
41 Mẫu thiết kế phần mềm
42 Nhập môn công nghệ thông tin
43 Nhập môn lập trình
44 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
45 Phân tích và thiết kế phần mềm
46 Quản lý dự án phần mềm
47 Quản trị mạng
48 Thiết kế đồ họa
49 Thiết Kế Hệ Thống Mạng
50 Tin học đại cương
51 Tin học ứng dụng trong du lịch lữ hành
52 Tin học ứng dụng trong khách sạn nhà hàng
53 Tổ Chức và Quản lý Dịch Vụ Mang
54 Toán rời rạc
55 Xác suất thống kê