Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sau đại học

  • Lịch thi tuyển sinh chương trình Thạc sỹ CNTT – Khóa 1 năm 2016 (26/07)

    Ban Khoa học – Hợp tác – Đào tạo sau đại học thông báo lịch thi tuyển sinh chương trình Thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin khóa 1 – Lịch thi tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Công nghệ thông tin – khóa 1 – Quyết định danh sách được miễn thi tiếng Anh […]

  • Tuyển sinh Thạc sỹ Công nghệ thông tin Khóa 1 – năm 2015 (26/07)

    Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM (HUFLIT) thông báo về việc tuyển sinh Thạc sỹ Công nghệ thông tin (Chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép theo Quyết định 2723/QĐ-BGDĐT ngày 31/07/2015), cụ thể như sau: CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO STT CHUYÊN NGÀNH CÁC MÔN THI TUYỂN […]