Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương môn học

  • Đề cương môn học bậc Đại học – Chương trình 2019 (15/10)

    Đề cương môn học bậc Đại học – Chương trình 2019 Chuyên ngành Công nghệ phần mềm STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 Công nghệ phần mềm 2 Công nghệ phần mềm nâng cao 3 Lập trình Web 4 Lập trình Web nâng cao 5 Lập trình Java 6 Lập trình trên thiết bị di động […]

  • Đề cương môn học bậc Đại học (29/08)

      STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 An ninh mạng 2 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Chuyên đề .NET và XML 5 Chuyên đề Java EE 6 Chuyên đề Oracle 7 Cơ sở dữ liệu  8 Cơ sở dữ liệu nâng cao 9 Cơ […]