Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đại học

 • Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Bậc ĐH) (01/03)

  1. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Bậc Đại học) – Áp dụng từ khóa 2015 – 2018 2. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Bậc Đại học) – Áp dụng từ khóa 2019 trở về sau

 • Đề cương môn học bậc Đại học – Chương trình 2019 (15/10)

  Đề cương môn học bậc Đại học – Chương trình 2019 Chuyên ngành Công nghệ phần mềm STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 Công nghệ phần mềm 2 Công nghệ phần mềm nâng cao 3 Lập trình Web 4 Lập trình Web nâng cao 5 Lập trình Java 6 Lập trình trên thiết bị di động […]

 • Đề cương môn học bậc Đại học (29/08)

    STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 An ninh mạng 2 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Chuyên đề .NET và XML 5 Chuyên đề Java EE 6 Chuyên đề Oracle 7 Cơ sở dữ liệu  8 Cơ sở dữ liệu nâng cao 9 Cơ […]

 • Chuẩn đầu ra (Cử nhân CNTT) (21/09)

  Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên đạt yêu cầu về:

 • Mục tiêu đào tạo (Cử nhân CNTT) (21/09)

  Đào tạo những cử nhân Công Nghệ Thông Tin (CNTT) có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, nắm vững lý thuyết, thành thạo các kỹ năng cơ bản của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh TOEIC 450 trở lên. Cử nhân CNTT […]