Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề cương môn học

  • Đề cương môn học bậc Cao đẳng (31/08)

      STT TÊN HỌC PHẦN 1 An ninh mạng (CĐ) 2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CĐ) 3 Chuyên đề Oracle (CĐ) 4 Cơ sở dữ liệu (CĐ) 5 Đại số tuyến tính (CĐ) 6 Giải tích (CĐ) 7 Hệ điều hành Linux (CD) 8 Kỹ năng mềm (CĐ) 9 Lập trình Game […]

  • Đề cương môn học bậc Đại học (29/08)

      STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 An ninh mạng 2 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Chuyên đề .NET và XML 5 Chuyên đề Java EE 6 Chuyên đề Oracle 7 Cơ sở dữ liệu  8 Cơ sở dữ liệu nâng cao 9 Cơ […]