Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cao đẳng – Đại học

 • Đề cương môn học bậc Cao đẳng (31/08)

    STT TÊN HỌC PHẦN 1 An ninh mạng (CĐ) 2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CĐ) 3 Chuyên đề Oracle (CĐ) 4 Cơ sở dữ liệu (CĐ) 5 Đại số tuyến tính (CĐ) 6 Giải tích (CĐ) 7 Hệ điều hành Linux (CD) 8 Kỹ năng mềm (CĐ) 9 Lập trình Game […]

 • Đề cương môn học bậc Đại học (29/08)

    STT TÊN ĐỀ CƯƠNG 1 An ninh mạng 2 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 Chuyên đề .NET và XML 5 Chuyên đề Java EE 6 Chuyên đề Oracle 7 Cơ sở dữ liệu  8 Cơ sở dữ liệu nâng cao 9 Cơ […]

 • Chương trình đào tạo (Cử nhân CNTT) (21/09)

  Tên chương trình    : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình độ đào tạo     : ĐẠI HỌC Ngành đào tạo        : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Mã số                    : 52 48 02 01 Loại hình đào tạo   : Chính quy

 • Chuẩn đầu ra (Cử nhân CNTT) (21/09)

  Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên đạt yêu cầu về:

 • Mục tiêu đào tạo (Cử nhân CNTT) (21/09)

  Đào tạo những cử nhân Công Nghệ Thông Tin (CNTT) có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, nắm vững lý thuyết, thành thạo các kỹ năng cơ bản của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh TOEIC 450 trở lên. Cử nhân CNTT […]

 • Khoa CNTT: Chương trình đào tạo (Hệ Cao Đẳng) dành cho sinh viên khóa 2013 (16/03)

  Khối kiến thức toàn khóa gồm 102 tín chỉ (TC) chưa bao gồm phần kiến thức về giáo dục thể chất (165 tiết) và giáo dục quốc phòng (165 tiết). Khối kiến giáo dục đại cương: 35 TC (chiếm tỉ lệ 34,3%) Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 TC (chiếm tỉ lệ 65,7%) […]