Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách sinh viên nộp đơn xin gia hạn học phí HKI (NH: 2017 – 2018)

Khoa trân trọng thông báo danh sách sinh viên đã nộp đơn xin gia hạn học phí Học kỳ 1, năm học 2017 – 2018. Sinh viên kiểm tra lại thông tin về số tiền học phí và ngày gia hạn, những sinh viên có ghi chú “Chưa có số điện thoại” hoặc có sai sót thông tin hồi báo lại cho văn phòng khoa trước 11h00 ngày 09/10/2017 (thứ hai) để điều chỉnh.

Lưu ý:

  • Khoa không nhận đơn xin gia hạn học phí mới.
  • Khoa đã ẩn cột thông tin cá nhân như số điện thoại, lý do gia hạn.