Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách sinh viên nộp đơn xin Gia hạn học phí (HK1, Năm học 2019 – 2020)

Theo Thông báo về việc đóng học phí HK1, Năm học 2019 – 2020 của Nhà trường, thời hạn để Sinh viên nộp đơn gia hạn học phí đến hết ngày 30/09/2019.

Khoa thông báo Danh sách sinh viên đã nộp đơn xin gia hạn học phí như bên dưới.

Sinh viên kiểm tra lại thông tin, nếu có sai xót vui lòng hồi báo về VP. Khoa trước 11g00 ngày 02/10/2019 (thứ Tư).

Trân trọng.