Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Danh sách sinh viên năm 2, 3, 4 tham gia tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên (NH: 2018 – 2019)

Khoa Công nghệ thông tin trân trọng thông báo Danh sách sinh viên các khóa 2015, 2016, 2017 tham gia tuần sinh họat Công dân – Sinh viên (năm học 2018 – 2019) và điểm rèn luyện quy đổi.

Sinh viên có thắc mắc vui lòng phản hồi về VP. Khoa (Gặp thầy Lộc) trước ngày 18/9/2018, sau thời gian trên Khoa sẽ không giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách này.

Ghi chú: 

  • SV được đánh giá là ĐẠT khi tham dự đầy đủ 2/2 buổi.
  • SV vắng phải xin phép Phòng CT-TC-CTSV và được học bổ sung trong những đợt còn lại và được đánh giá lại. 
  • SV được đánh giá là ĐẠT sẽ được quy đổi thành 03đ ĐRL. 

Trân trọng.