Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng ký thành viên đội tuyển Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) 2019

Nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện và để chuẩn bị đội tuyển tham dự Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) năm 2019, Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tổ chức tuyển chọn và ôn luyện đội tuyển OLP 2019, cụ thể như sau:.

  1. Đối tượng tham gia:
  • Khối chuyên Tin học: dành cho toàn thể sinh viên khoa CNTT đang học tại trường.
  • Khối Không chuyên Tin học: dành cho sinh viên năm 1 (Khóa 2019).
  1. Thời gian – Địa điểm đăng ký:
  1. Thời gian ôn tập: Dự kiến từ tháng 02/2019 đến tháng 11/2019.
  1. Thời gian dự thi: Dự kiến tháng 11 năm 2019.

Trân trọng.

Một số hình ảnh của đội tuyển OLP HUFLIT năm  2018

52BC89BB-F0AF-4888-8712-D366AF35A045 F283E257-A2CE-4715-84E4-D460A953D607 IMG_0850