Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng ký đi học quân sự bằng phương tiện cá nhân (Dành cho SV Khóa 2018 – Khoa CNTT)