Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đăng ký chuyên ngành – Sinh viên khóa 2016

Khoa thông báo với sinh viên khóa 2016 về thời gian và hình thức đăng ký chuyên ngành như sau:

1. Thời gian đăng ký:

  • Từ ngày ra thông báo đến trước 16h00 ngày 22/11/2018 (Thứ năm), sau thời gian trên Khoa sẽ đóng form đăng ký.

2. Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký bằng cách thực hiện đầy đủ 02 bước sau:

  • Bước 01: Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký tại đây, điền đầy đủ thông tin theo mẫu, ký và ghi rõ họ tên sau đó nộp lại cho lớp trưởng.
  • Bước 02: Gửi thông tin đăng ký qua form: https://goo.gl/forms/2l76mZ7mhxP0uWVB2
  • Bước 03: Lớp trưởng nộp tất cả các phiếu đăng ký chuyên ngành của lớp về Văn phòng Khoa trong thời gian từ ngày 22 – 23/11/2018.

Trân trọng.