Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí MinhKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương trình học bổng thường niên của Tập đoàn LOTTE (Hàn Quốc)

1. Đối tượng, điều kiện:

  • Sinh viên năm thứ 3 hoặc 4.
  • Điểm trung bình tích lũy (GPA): từ 8.0 trở lên. Điểm xét tuyển là điểm Học kỳ 2, năm học 2016 – 2017.
  • Sinh viên hiện không tham gia chương trình học bổng nào khác.

2. Giá trị học bổng: 350 USD/sinh viên

3. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

  • Phiếu thông tin cá nhân sinh viên (theo mẫu).
  • Bảng điểm học tập (bản chính có xác nhận của trường).
  • Bản tóm tắt thành tích cá nhân.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ xét học bổng tại VP. Khoa CNTT trước ngày 24/01/2018. Khoa sẽ xét chọn và đề cử 01 sinh viên có thành tích cao nhất nhận học bổng.

Trân trọng./.